Η μπαταρία RECOR...

…παράγεται από το 1964 από την Ελληνική Βιομηχανία Συσσωρευτών Recor, παράγονται στην Κομοτηνή και εξάγονται στις 5 ηπείρους.

Οι μπαταρίες RECOR εκκινούν καθημερινά χιλιάδες οχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο! Είναι οι μοναδικές μπαταρίες εκκίνησης που παράγονται στην Ελλάδα.

Με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 500.000 μπαταριών Ca+/Ca- και με εξαγωγές σε 35 χώρες παγκοσμίως, η μπαταρία RECOR δικαιολογημένα αποτελεί την Ελληνική μπαταρία που κατέκτησε τον κόσμο!